Groothandel in data

Data wordt ook wel de nieuwe olie genoemd. Het bied je de mogelijkheid tot meer efficiëntie, maar ook tot differentiatie. De grote uitdaging is om data slim te integreren in je keten en om te zetten in nieuwe verdienmodellen voor jouw organisatie.

Traditionele toegevoegde waarden als voorraadfinanciering, beschikbaarheid, assortiment en logistieke prestaties voldoen niet meer om je te onderscheiden. Je winstgevendheid kan onder druk komen te staan. Met de datastroom heb je de ideale kans om als centrale (artikel)data-hub nieuwe waarde te creëren.

Jouw groothandel krijgt een nieuw verdienmodel met rijke en actuele artikeldata die je ter beschikking stelt aan je ketenpartners. Een mooie toekomst gloort.

Van datasilo's naar één centrale plek

Handelsorganisaties reageren vaak ad hoc op ontwikkelingen en kiezen voor nieuwe (losse) technologie. Het resultaat: eilandautomatisering.

Data is in dit geval verspreid in verschillende silo's en applicaties en bedrijfsprocessen zijn niet goed verbonden. Dit doen wij anders. We brengen artikeldata bij elkaar op één centrale plek. Daar wordt de ‘ruwe’ data in een eenduidige structuur georganiseerd en verrijkt met andere data. Deze ‘verrijkte’ data wordt vervolgens beschikbaar gesteld voor de diverse bedrijfsprocessen binnen jouw organisatie.

Zo’n centrale plek wordt meestal aangeduid als een Product Informatie Management (PIM) systeem. De uitgaande artikeldata kan de verdere digitalisering en automatisering van bedrijfsprocessen ondersteunen en verschillende applicaties en verkoopkanalen voeden.

René van Dalen
Rene van Dalen
Data-analyse & stuurinformatie

"De rol van relevante informatie wordt vaak onderschat. Wat relevant voor de één is hoeft niet per definitie relevant te zijn voor de ander. Met het groeiende aantal automatiseringssystemen heeft een organisatie een schat aan informatie. Het is de kunst om in deze overvloed en complexiteit heel pragmatisch te blijven denken. Het is daarbij belangrijk elke gebruiker de informatie te bieden die ook echt helpt in het behalen van de persoonlijke doelen en uitvoeren van de taken i.p.v. een inefficiënte overdaad aan informatie."

Databeheeroplossing

Binnen de digitale strategie is een groeiende behoefte om artikeldata sneller en efficiënter te verzamelen, beheren en distribueren. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar technologieën en softwareleveranciers die hiervoor een oplossing bieden.

WCG heeft voor de selectie van de meest geschikte technologie en softwareleverancier de volgende criteria gehanteerd:

 • de flexibiliteit van het datamodel;
 • de bereikbaarheid van R&D;
 • een integrale propositie op het vlak van datamanagement en data-integratie om goede artikeldata ook te laten stromen door de waardeketen;
 • en een financiële propositie die past bij het MKB.

Uiteindelijk is Beeyond naar voren gekomen als de meeste passende en waardevolle propositie. Samen met hen zijn wij in staat jouw databeheer optimaal te verzorgen.

De Beeyond PIM-oplossing biedt

 • Een flexibele applicatietechnologie met volledig vrij te definiëren datamodel.
 • De keuze voor een sjabloon van een PIM gebaseerd op het Kerridge Wholesale (ERP) datamodel.
 • Een functioneel krachtig en gebruiksvriendelijke toepassing.
 • Geautomatiseerde verwerking en distributie van gegevens.
 • Tweeweg-integratie tussen Kerridge Wholesale en Beeyond gebaseerd op de realtime verwerking via de REST-API’s van Kerridge Wholesale.
 • Mogelijkheden naar aanvullende data-integratie en -pools.
 • Een passende business case voor MKB- / groothandelsbedrijven.
 • Geen investering in infrastructuur, de oplossing wordt geleverd vanuit een SaaS / Cloud-based concept.
 • Betaling voor werkelijk gebruik.

Informatieaanvraag Beeyond

Stuur mij meer informatie over de Beeyond databeheer softwareoplossing.

Formulier
Voor- en achternaam

Lennart van Dam
Lennart van Dam
Efficiënte & schaalbare organisatie

"Belangrijke zaken zijn niet urgent en urgente zaken zijn onbelangrijk, dit is voor veel organisaties herkenbaar. Iedereen is veelal druk met dagelijkse urgente werkzaamheden. Hierdoor ontstaat er een inefficiënte organisatie. Het is mijn uitdaging om groothandels en haar processen te optimaliseren zodat er een schaalbare en efficiënte organisatie ontstaat. Hierdoor kun je als bedrijf bezig zijn met activiteiten welke daadwerkelijk waarde toevoegen."

Jean-Marc van Daalen
Jean-Marc van Daalen
Datamanagement & procesoptimalisatie

"Om stappen vooruit te maken zijn veranderingen vaak noodzakelijk. Een verandering is makkelijker te omarmen als het in kleine stappen gaat, die vaak ook minder tijd kosten. Het voordeel van deze wendbare benadering is dat de verandering gelijk effect heeft en gemakkelijk bij te sturen is."