Vol vertrouwen veranderen

WCG is gespecialiseerd in de bedrijfsmatige inpassing van technologische innovaties binnen de groothandelsmarkt. We helpen jouw groothandel de waarde uit technologie te maximaliseren door deze te verbinden met je strategie.

Wij hoeven jou niet te vertellen dat je de stap moet zetten naar digitalisering. De markt vraagt nou eenmaal om steeds sneller en efficiënter. Gebaseerd op data. Traditionele middelen werken niet meer. De sleutel zit in de digitale verbinding van organisaties, systemen en processen.

Maar hoe?

De materie is complex en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. We willen niet dat jij hier wakker van ligt. Daarom focussen wij ons volledig op het digitaliseren van jouw groothandel. We begeleiden ook de eventuele business transformatie die hieruit voortvloeit. Kortom, WCG is jouw strategische partner met technologische bagage.

Maar ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Liever werken we samen met jouw mensen, als één team, aan de oplossing. Ook de kennis en ervaringen van ons grote netwerk van technologieleveranciers en groothandels staan tot je beschikking. Het is namelijk onze missie om jou aan het zelfvertrouwen te helpen om te blijven veranderen. Jij ziet de kansen, én we zorgen er samen voor dat jij ze kunt pakken.

Interesse in onze aanpak?

Met veel plezier delen we kennis, ervaringen en inspirerende cases. En uiteraard wisselen we graag van gedachten over jouw stappen naar een Digitale Groothandel.

contact opnemen

Maurice Laan
Maurice Laan
Bedrijfsstrategie & verandermanagement

“De digitaliserende wereld vraagt organisaties het bestaansrecht, hun 'waarom', opnieuw te definiëren. Dit vraagt vaak om transformatie van het businessmodel en raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Ook zal 'de adaptieve organisatie' als competentie moeten worden ontwikkeld, omdat verandering een constante is.”

Jeroen Philippi
Jeroen Philippi
Verkoop & marketing

“Zorg voor een succesvolle transformatie door een stip aan de horizon te zetten. Ga altijd met de juiste bagage op weg naar je doel. Anticipeer en zorg voor tussentijdse successen. Dat geeft binnen organisaties acceptatie en enthousiasme voor de volgende stap.”

Erik Thiele
Erik Thiele
Data-integratie & -management

"Markten veranderen continu. Het vindt geleidelijk plaats zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering vragen verbeterslagen minder inspanning dan het langere tijd op zijn beloop laten."

Jean-Marc van Daalen
Jean-Marc van Daalen
Datamanagement & procesoptimalisatie

"Om stappen vooruit te maken zijn veranderingen vaak noodzakelijk. Een verandering is makkelijker te omarmen als het in kleine stappen gaat, die vaak ook minder tijd kosten. Het voordeel van deze wendbare benadering is dat de verandering gelijk effect heeft en gemakkelijk bij te sturen is."

Ben Fousert
Ben Fousert
Fysieke distributie & voorraadbeheer

"Met een specialisme in voorraadbeheer en fysieke distributie heb ik een stevig fundament aan kennis en ervaring in groothandelsprocessen opgebouwd. Daarnaast heb ik praktijkervaring opgebouwd in EDI-communicatie en het gebruik van de integratieconnectoren in samenwerking met partners van Kerridge Commercial Systems op het gebied van magazijn- en distributieprocessen."

René van Dalen
Rene van Dalen
Data-analyse & stuurinformatie

"De rol van relevante informatie wordt vaak onderschat. Wat relevant voor de één is hoeft niet per definitie relevant te zijn voor de ander. Met het groeiende aantal automatiseringssystemen heeft een organisatie een schat aan informatie. Het is de kunst om in deze overvloed en complexiteit heel pragmatisch te blijven denken. Het is daarbij belangrijk elke gebruiker de informatie te bieden die ook echt helpt in het behalen van de persoonlijke doelen en uitvoeren van de taken i.p.v. een inefficiënte overdaad aan informatie."

Arnoud Stolk
Arnoud Stolk
(E-)commerce & frontoffice

"De digitale wereld om ons heen levert voor veel groothandels interessante uitdagingen op. Hoe blijf je bijvoorbeeld klanten via nieuwe digitale kanalen bereiken en vooral binden? In deze transitie wil je bestaande B2B-partnerkanaal blijven koesteren en daarnaast innovatieve stappen zetten naar nieuwe B2C- of B2B2C-kanalen. In alle gevallen komt een technologie-vraagstuk aan de oppervlakte en de behoefte om de frontoffice- en achterliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren voor deze kostenbewuste en dynamische wereld?"

Edwin Nijssen
Edwin Nijssen
Integratie & probleemanalyse

"Marktdynamiek en groei gaan vaak gepaard met uitbreidingen binnen het applicatielandschap. De implementatie is vaak een uitdaging door het verschil in de architectuur. De communicatie tussen verschillende applicaties laat dan te wensen over en aanpassingen vanuit de leverancier zijn vaak te kostbaar. Door de gewenste datastromen binnen het applicatielandschap in kaart te brengen, kan een generieke communicatie opgezet worden tussen applicaties die een verdere groei tevens flexibel ondersteunt."

Erik Scholing
Erik Scholing
Bedrijfsprocessen optimaliseren

"Groothandels worden bijna dagelijks uitgedaagd om hun concurrentiepositie bij te slijpen en relevant te blijven. Om hierbij nieuwe technologie succesvol in te zetten en steeds digitaler te handelen is het belangrijk het fundament en bedrijfsprocessen op orde te hebben. Meer rendement, kostenbesparing en versnelling liggen nog steeds binnen handbereik door bestaande technologie beter af te stemmen op de bedrijfsprocessen."

Robert van der Wardt
Robert van der Wardt
ERP-connectiviteit

"In ruim 25 jaar heb ik de automatiseringsbehoefte van veel groothandelsprocessen vertaald naar een ERP-software oplossing. Door de groeiende automatisering in aanvullende bedrijfsprocessen is de rol van ERP door de jaren heen veranderd. Daarbij kan ERP niet op alle deelgebieden zo diep gaan als de gespecialiseerde niche-oplossingen. Wel is en blijft ERP een verbindend transactiesysteem die vooral een open applicatie dient te zijn."

Jan-Willem Mantel
Jan Willem Mantel
Bedrijfsstrategie & technologie-implementatie

"Investeringen in technologie waren doorgaans gebaseerd op kostenefficiency. In de huidige snel veranderende omgeving is dit echter niet het enige argument meer. Technologie moet tegenwoordig vooral direct meerwaarde bieden aan de business. Het neemt daarmee een strategische plaats in. Dat vraagt om focus om de bedrijfsstrategie en technologische keuzes op een goede wijze te begeleiden naar toegevoegde waarde in de operationele bedrijfsvoering en naar klanten."

Bram van Iersel
Bram van Iersel
Inleven en vertalen naar de oplossing

"Mijn drijfveer is om groothandelsklanten op de meest prettige wijze hun werk te laten doen. Mijn specialiteit hierbij is het feilloos aanvoelen wat klanten en gebruikers willen. Daarnaast begrijpen wat dit voor hun groothandelsprocessen betekent en deze behoefte vervolgens met software technologie ondersteunen. Kortom resultaten behalen voor de digitale groothandel."

Erik Snippe
Erik Snippe
Integratiespecialist

"Data wordt steeds belangrijker. De juiste data op de juiste plaats en op het juiste moment is voor organisaties van levensbelang, 24/7. Het is onmogelijk geworden om gegevens over verschillende systemen met de hand consistent te houden. En daar ligt mijn passie."

"met data-integratie nieuwe kansen creëeren."

Roel Smeding
Roel Smeding
Op het snijvlak van technologie en bedrijfsprocessen

"Bij het realiseren van automatiseringsoplossingen voor de groothandel is juist op het snijvlak van technologie en bedrijfsprocessen het verschil te maken. Ik ben geïnteresseerd in de vraag achter de vraag en verbind deze graag met de mogelijkheden die technologie kan bieden. Mijn favoriete werkterrein is waarbij ik mijn handigheid met technologie kan verbinden met de kennis over bedrijfsprocessen. Tezamen zorgt het voor de juiste ingrediënten om stappen te zetten naar een succesvolle digitale groothandel."

Gert-Jan van Schie
Gert-Jan van Schie
Data-integratie & stuurinformatie

"Het applicatielandschap binnen groothandels is de laatste jaren in omvang gegroeid. Het is een combinatie van verschillende systemen geworden die vooral goed met elkaar moeten samenwerken en veel data uitwisselen. Dit geheel kan een lastige puzzel zijn. Samen met de klant deze puzzel oplossen zie ik als mijn uitdaging. Daarnaast streef ik ernaar de data die voorhanden is optimaal te benutten zodat groothandels betere besluiten kunnen nemen. Het bedrijf niet alleen sturen op basis van onderbuikgevoel, maar op basis van inzichten en de juiste cijfers."

Lennart van Dam
Lennart van Dam
Efficiënte & schaalbare organisatie

"Belangrijke zaken zijn niet urgent en urgente zaken zijn onbelangrijk, dit is voor veel organisaties herkenbaar. Iedereen is veelal druk met dagelijkse urgente werkzaamheden. Hierdoor ontstaat er een inefficiënte organisatie. Het is mijn uitdaging om groothandels en haar processen te optimaliseren zodat er een schaalbare en efficiënte organisatie ontstaat. Hierdoor kun je als bedrijf bezig zijn met activiteiten welke daadwerkelijk waarde toevoegen."

Frank van der Windt
Frank van der Windt
Van data informatie maken

"in 20 jaar als ERP consultant zag ik de noodzaak om systemen met elkaar te laten communiceren steeds verder toenemen. Bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van correcte en actuele gegevens, maar de juiste gegevens op de juiste plaats krijgen was veelal een enorme horde. Data ontstaat op verschillende plaatsen en kent verschillende bronnen. Dit blijft al lang niet meer beperkt tot systemen binnen de eigen organisatie, maar betreft ook veelal systemen van leveranciers, afnemers en platforms."

"Deze systemen zonder ruis met elkaar laten communiceren is van strategisch belang geworden. En daarin heb ik mijn nieuwe uitdaging gevonden: van data informatie maken."

Diana Goedhart
Diana Goedhart
Kennis geeft rust en ruimte om te verbeteren

"Met tien jaar ervaring bij Unit4 Wholesale (nu Kerridge Commercial Systems) in verschillende rollen rondom professional services, consultancy en training heb ik groothandels en gebruikers van KCS Wholesale altijd direct kunnen ondersteunen. De rode draad en drijfveer bij deze rollen is het willen maken van de verbinding: met mensen, tussen mensen en met applicatie(s) en bedrijfsprocessen. Het geeft mij energie om juist door te vragen en te graven, en gebruikers uiteindelijk te helpen de applicatie zo goed mogelijk te laten werken in het dagelijks gebruik."

"Vanuit deze praktijk heb ik ervaren dat groothandels die continu aandacht hebben voor een hoog kennisniveau ook kwaliteit en rust in de organisatie creëren. Met die rust wordt de basis gelegd voor verdere innovatie. De organisatie heeft meer ruimte en kunde om met elkaar te veranderen en te verbeteren."

Richard de Groot
Richard de Groot
Behoefte aan digitalisering vanuit het perspectief van de klant

"Met 10+ jaar ondernemende ervaring zag ik de behoefte aan digitalisering vanuit het persepectief van de klant en de uitdagingen van de ondernemer. Het vinden van de juiste partner die je écht helpt is nog niet zo makkelijk. Terwijl daar het verschil wordt gemaakt. Ik zie daar iedere dag de positieve voorbeelden van bij onze klanten. Om nu de ondernemer te kunnen helpen met zijn of haar uitdagingen en de medewerkers blij te zien worden met het resultaat van de inspanningen blijft bijzonder."

Bas Neuman
Bas Neuman
Groothandels naar een hoger niveau tillen

"Ik breng een dynamische achtergrond vanuit de luchtvaart, productie en financiële sector mee en koppel dit aan een diepgaande passie voor de groothandelssector. Gespecialiseerd in procesoptimalisatie en implementatietechnieken, gedij ik goed in het bedenken van gestroomlijnde oplossingen. Met een scherp oog voor detail en een strategische mentaliteit navigeer ik met finesse door het groothandelslandschap. Ik maak daarbij gebruik maak van innovatieve methoden om succes te stimuleren. Laten we samenwerken en samen ontdekken hoe mijn expertise uw groothandelsactiviteiten naar een hoger niveau kan tillen."