Eerst strategie, dan technologie

In de zoektocht naar kostenefficiency en concurrentievoordeel wordt nogal eens gekozen voor nieuwe technologie, zonder rekening te houden met de strategie. Of beter gezegd: zonder je strategie tegen het licht te houden van een nieuwe digitale werkelijkheid.

Wij doen dit anders. Om succesvol te kunnen digitaliseren bepalen we eerst samen de (digitale) strategie. Pas daarna kiezen we de technologieën die dit ondersteunen. Jouw strategische keuzes voor een gemeenschappelijk visie en vertrekpunt worden bepaald aan de hand van een dynamisch omgevingsmodel. Deze aanpak zal je tastbare resultaten opleveren.

Dynamisch omgevingsmodel

De strategievorming start met een frisse kijk op jouw huidige dynamische omgeving. We richten onze blik op:

  • de impact van technologische innovatie en digitalisering;
  • wat het betekent voor de manier van samenwerken en informatie delen;
  • welke veranderingen in gang gezet worden door nieuwe dienstverlening en manieren van zakendoen;
  • wat het vraagt aan business innovatie om nieuwe verdienmodellen te kunnen creëren.

Gemeenschappelijk beeld en vertrekpunt

Dit proces levert je de volgende resultaten op:

  • bewustzijn binnen je organisatie, een gemeenschappelijk beeld en gedragen ambitieniveau;
  • antwoord op de vraag waar je als handelsorganisatie staat;
  • daarmee een heroriëntatie van je visie, als ook de mate van urgentie om te veranderen;
  • antwoord op de vraag: welke waarde je in een digitale wereld wilt leveren;
  • welk veranderingsproces naar een digitale groothandel daarmee gepaard gaat;
  • een beeld van de kansen om nieuwe verkoopkanalen en verdienmodellen te ontwikkelen.

Applicatielandschap voor de toekomst

We geven jouw organisatie een helder beeld van je huidige applicatielandschap. Samen bepalen we hoe we een wendbaar en verbonden applicatielandschap ontwikkelen dat de nieuwe digitale strategie kan ondersteunen.

Interesse in onze aanpak?

We delen onze kennis en ervaringen graag. Zo helpen wij je aan het zelfvertrouwen om te veranderen. We wisselen graag met je van gedachten over de stappen naar De Digitale Groothandel.

Formulier
Voor- en achternaam

Maurice Laan
Maurice Laan
Bedrijfsstrategie & verandermanagement

“De digitaliserende wereld vraagt organisaties het bestaansrecht, hun 'waarom', opnieuw te definiëren. Dit vraagt vaak om transformatie van het businessmodel en raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Ook zal 'de adaptieve organisatie' als competentie moeten worden ontwikkeld, omdat verandering een constante is.”