Bouwen aan een duurzame waardeketen

De Ivoorkust heeft een enorm afvalprobleem. Dagelijks komt ruim 288.000 kilo plastic terecht op stortplaatsen in de armere gemeenschappen. Slechts 5% wordt verkocht door jongeren en vrouwen in het informele circuit. Helaas levert dit hen veel te weinig op. Tegelijkertijd gaan in het West-Afrikaanse land 1,6 miljoen kinderen en jongeren niet naar school omdat er niet genoeg schoolgebouwen zijn.

Met Plastic Bricks zorgt UNICEF dat het plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en overheid. Doel is uiteindelijk dat het programma zonder UNICEF een succes blijft!

Het programma van UNICEF traint jongeren en vrouwen in het verzamelen, veilig opslaan en het verwerken van plastic afval. Daarnaast krijgen ze ook training in ondernemerschap. De fabriek van UNICEF koopt het plastic afval in bij deze jongeren en vrouwen voor een eerlijke prijs. Het plastic wordt gerecycled tot plastic bouwstenen waarmee scholen gebouwd worden. Lokale kinderen kunnen hier naar school en ontvangen gedegen onderwijs. Onderwijs dat misschien wel de belangrijkste sleutel is tot een betere toekomst voor ons allemaal.

Plastic bricks Infographic

UNICEF Plastic Bricks en WCG een goede match

Het ondersteunen van het UNICEF Plastics Bricks programma sluit goed aan bij onze onderneming en wat wij als organisatie willen bereiken met onze collega's, klanten, leveranciers en in de maatschappij.

Ook wij willen met alle belanghebbende waarde creëren en een positieve verandering teweegbrengen. Dat willen we niet eenmalig realiseren of op ad hoc basis doen. We streven naar duurzaamheid en dat kun je in onze ogen alleen opbouwen vanuit een langdurige relatie en met wederzijds vertrouwen. We werken vanuit deze filosofie met groothandelsorganisatie aan de waardecreatie in hun toeleveringsketen waar alle betrokken partijen bestaansrecht aan kunnen ontlenen.

Het UNICEF Plastic Bricks programma creëert een waardeketen met een langere termijn visie gestoeld op een aanpak waarbij de mensen het uiteindelijk zelf kunnen doen. Het project bouwt aan de persoonlijke ontwikkeling en het bestaansrecht van mensen op meerdere plekken in een economische keten. Het goede doel kan als organisatie daardoor ook een stap opzij zetten zonder dat het initiatief ophoudt te bestaan.

Het start bij het verzamelen van plastic; een kleine oplossing van een groot probleem, Daarmee wordt ondernemerschap en een fatsoenlijk inkomen gecreëerd. Het plastic afvalprobleem krijgt een nieuwe vorm en een nieuw doel door bouwmaterialen hiervan te maken. Daarmee worden scholen gebouwd om kinderen te onderwijzen en kennis mee te geven zodat ze voor hun toekomst betere kansen hebben om een mooier bestaan op te bouwen.

Wij bieden een jaarlijkse financiële bijdrage waardoor elk jaar een nieuw klaslokaal van plastic bouwstenen gerealiseerd kan worden.

UNICEF Plastic Bricks
UNICEF Business Buddies