Plastic bricks Infographic

UNICEF Plastic Bricks en WCG een goede match

Het ondersteunen van het UNICEF Plastics Bricks programma sluit goed aan bij onze onderneming en wat wij als organisatie willen bereiken met onze collega's, klanten, leveranciers en in de maatschappij.

Ook wij willen met alle belanghebbende waarde creëren en een positieve verandering teweegbrengen. Dat willen we niet eenmalig realiseren of op ad hoc basis doen. We streven naar duurzaamheid en dat kun je in onze ogen alleen opbouwen vanuit een langdurige relatie en met wederzijds vertrouwen. We werken vanuit deze filosofie met groothandelsorganisatie aan de waardecreatie in hun toeleveringsketen waar alle betrokken partijen bestaansrecht aan kunnen ontlenen.

Het UNICEF Plastic Bricks programma creëert een waardeketen met een langere termijn visie gestoeld op een aanpak waarbij de mensen het uiteindelijk zelf kunnen doen. Het project bouwt aan de persoonlijke ontwikkeling en het bestaansrecht van mensen op meerdere plekken in een economische keten. Het goede doel kan als organisatie daardoor ook een stap opzij zetten zonder dat het initiatief ophoudt te bestaan.

Het start bij het verzamelen van plastic; een kleine oplossing van een groot probleem, Daarmee wordt ondernemerschap en een fatsoenlijk inkomen gecreëerd. Het plastic afvalprobleem krijgt een nieuwe vorm en een nieuw doel door bouwmaterialen hiervan te maken. Daarmee worden scholen gebouwd om kinderen te onderwijzen en kennis mee te geven zodat ze voor hun toekomst betere kansen hebben om een mooier bestaan op te bouwen.

Wij bieden een jaarlijkse financiële bijdrage waardoor elk jaar een nieuw klaslokaal van plastic bouwstenen gerealiseerd kan worden.

UNICEF Business Buddies