WCG heeft in het aanbod van integratietechnologie onderzoek gedaan naar de beste technologische invulling voor de groothandelsmarkt. Belangrijkste criteria bij deze selectie: de flexibiliteit van de technologie, de wil en mogelijkheid om te ontwikkelen, de bereikbaarheid van R&D en een financiële propositie die past bij het MKB.

Met het Dovetail integratie Platform-as-a-Service hebben we een cloud gebaseerd integratieplatform gevonden dat betaalbaarheid koppelt aan flexibiliteit. Met Dovetail zijn we in staat data- en procesintegratie vanuit de cloud te leveren waarmee jouw groothandel goed uit de voeten kan.

Binnen de digitale strategie is een groeiende behoefte om artikeldata sneller en efficiënter te verzamelen, beheren en distribueren. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar technologieën en softwareleveranciers die hiervoor een oplossing bieden.

Uiteindelijk is Beeyond naar voren gekomen als de meeste passende en waardevolle propositie. Samen met hen zijn wij in staat jouw databeheer optimaal te verzorgen.

WCG is partner van het Mendix Independent Software Vendor (ISV)-programma. Het Mendix ISV-programma biedt WCG een low-code applicatieplatform waarmee we tegen een interessant kostenmodel snel complexe webapplicaties kunnen ontwikkelen voor de digitaliserende groothandel.
Het partnership met Mendix geeft ons de mogelijkheid om nieuwe innovatieve applicaties te ontwikkelen, die o.a.:

  • Inzicht en controle geven op de digitale data- en processtromen van een groothandel;
  • Traditionele bedrijfsprocessen en informatievoorziening transformeren naar online ‘self-service’ toepassingen en diensten;
  • Groothandels laat inspelen op veranderingen door snel applicaties te ontwikkelen op specifieke bedrijfsprocessen waar de bestaande standaard applicaties in het landschap geen oplossing kunnen bieden.

We hebben met het Dovetail integratieplatform een koppeling met de 'Rabobank Open Banking' dienst gerealiseerd.

Hiermee kunnen groothandels die bankieren bij de Rabobank de bankafschriften en betaalbestanden geautomatiseerd via API-technologie uitwisselen met hun ERP-systeem, zoals met KCS Wholesale. De integratie van de bankafschriften is inclusief de aansluiting op het afstemmingsproces.

We zijn aangesloten op het Mollie Partner Agency Programma.

Hiermee hebben we de koppeling gerealiseerd met de Mollie online betaalservices en kunnen geïntegreerd met het het ERP-systeem automatisch betaallinks en QR-betaalcodes genereren op een diversiteit aan lay-outs. Daarnaast is er ook een integratie met de verdere verwerking en afstemming van de Mollie online betalingen met de openstaande post of verkooporder in het ERP-systeem.