Twee in één: automatiseren en personaliseren

Groothandelsondernemingen zien de bedrijfsvoering steeds complexer worden. Dat vraagt om beheersbaarheid in dataverwerking en bedrijfsprocessen. Je wilt dan alles wat standaard en repeterend is zo geautomatiseerd mogelijk verwerken. Je streeft elke keer weer naar het uitleveren van de perfecte order vanuit een kernstrategie van ‘operational excellence’.

Het aanbieden van uitgebreide product-, prijs- en voorraaddata draagt vanuit deze strategie bij aan een hogere leverbetrouwbaarheid en een betere servicegraad. Dit streven is voor groothandelsondernemingen ook steeds meer een basisvereiste om zaken te mogen doen.

Aan de andere kant vraagt de markt (per klant of kanaal een andere) onderscheidende toegevoegde waarde. Dat noopt groothandelsondernemingen om naar de externe omgeving juist te differentiëren en personaliseren. Ondernemingen hebben daarom ook steeds meer focus op een ‘customer intimacy’ strategie.

Deze twee kernstrategieën lijken op het eerste gezicht moeilijk te combineren. Maar verdergaande digitalisering en beheersing van data geven groothandelsondernemingen juist de kans om beide strategieën te combineren.

De mogelijkheid om productdata automatisch te distribueren naar verschillende klanten en verkoopkanalen is een mooi voorbeeld van een combinatie van de twee strategieën. Je kunt het verwerkings- en distributieproces van productdata efficiënt organiseren en daarnaast juist naar de markt differentiëren in de output.

Het is twee in één.

Automatische distributie van product-, prijs- en voorraaddata

We hebben vanuit het concept van De Digitale Groothandel een integratieoplossing ontwikkeld die de automatische distributie van product-, prijs- en voorraaddata kan verzorgen naar de verschillende verkoopkanalen. Deze integratiemodule heeft alle benodigde intelligentie en variabele aansturing in zich om de productdatastromen vanuit één centrale plek te organiseren.

Met gepersonaliseerde productdatasets in verschillende bestandsformaten kan op elk gewenst moment het klantsysteem of verkoopkanaal gevoed worden met statische, dynamische en rijke (marketing) productcontent.

(Semi)handmatige verwerking van productbestanden door productbeheerders of verkoopmedewerkers is daarmee overbodig geworden. Ook wordt de afhankelijkheid en de timing van de actie van een medewerker uit het proces gehaald waardoor er continuïteit ontstaat in de actualiteit en kwaliteit van de productdata in de handelskanalen.

artikeldata distributie

Erik Scholing
Erik Scholing
Bedrijfsprocessen optimaliseren

"Groothandels worden bijna dagelijks uitgedaagd om hun concurrentiepositie bij te slijpen en relevant te blijven. Om hierbij nieuwe technologie succesvol in te zetten en steeds digitaler te handelen is het belangrijk het fundament en bedrijfsprocessen op orde te hebben. Meer rendement, kostenbesparing en versnelling liggen nog steeds binnen handbereik door bestaande technologie beter af te stemmen op de bedrijfsprocessen."