10 februari 2022

Als je de intentie hebt meerdere systemen te verbinden dan komt een integratieplatform snel om de hoek kijken

Wat zeg je: een integratieplatform? Leg uit!

Dat doen we in dit whitepaper over het belang van ketenintegratie en inzet van een integratieplatform voor de groothandel die steeds meer digitaal handel drijft.

Met de opkomst van de digitale groothandel komen er ook steeds meer verbindingen. De handelsketen raakt verder in elkaar verweven. Geïntegreerde keteninformatie is natuurlijk mooi maar integraties met ketenpartners zijn vaak duur en complex, waardoor slechts met enkele grote ketenpartners een integratie wordt aangegaan.

De digitale groothandel van vandaag mag deze belemmeringen niet hebben, omdat een digitaal geïntegreerde samenwerking de basis vormt voor de toegevoegde waarde van de groothandel in zijn keten. Je wilt als het ware een ‘tolk’ die de wederzijdse communicatie tussen systemen vereenvoudigt. Dat voorkomt kostbaar maatwerk in kernsystemen die juist de kracht ontlenen uit de standaard.

Lees het whitepaper

Erik Thiele
Erik Thiele
Data-integratie & -management

"Markten veranderen continu. Het vindt geleidelijk plaats zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering vragen verbeterslagen minder inspanning dan het langere tijd op zijn beloop laten."